ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОНІМІВ РОМАНУ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА «ЧОРНИЙ ВОРОН. ЗАЛИШЕНЕЦЬ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.8

Ключові слова:

антропонім, онім, поетонім, псевдонім, семантика, Василь Шкляр

Анотація

У статті проаналізовано антропоніми, виявлені в художньому творі Василя Шкляра «Чорний Ворон. Залишенець». Окреслено функціональне навантаження поетонімів у художній мові твору; подано семантичну характеристику виявлених у тексті роману власних назв персонажів. З’ясовано, що ономастичний простір аналізованого твору Василя Шкляра є виражальним компонентом зображуваних тогочасних подій, що реалізує образну структуру та відтворює авторську манеру мовотворчості письменника.

Посилання

Белей, Л. (1995). Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ–ХХ ст. Ужгород.

Белей, Л. О. (1993). Літературно-художня антропонімія як джерело розвитку національного іменника українців. Мовознавство, 3, 35–40.

Гриценко, Т. Б. (2002). Ономастикон художнього тексту як окрема мікросистема (на матеріалі історичних романів про Хмельниччину). Науковий вісник, 12, 105–110.

Калінкін, В. (2003). Онімний простір та поетонімосфера: загальне і специфічне в обсязі й змісті. Наукові записки. Мовознавство. Тернопіль, І, 24–27.

Карпенко, О. Ю. (2000). Про літературну ономастику та її функціональне навантаження. Записки з ономастики: зб. наук. пр. Одеса: Астропринт, 4, 68–74.

Карпенко, Ю.О. (2000). Мова топонімів – мова землі: онімізація тексту як художній засіб у романі Ліни Костенко «Берестечко». Історико-літературний журнал. Одеса, 5, 75–80.

Павликівська, Н.М. (2009). Питання української псевдонімії ХХ ст.. Вінниця: «Глобус-Прес».

Стадніченко, О.О. (2010). Роман Василя Шкляра «Чорний Ворон»: історична та художня правда. Вісник Запорізького національного університету, 2, 307–312.

Терещенко, Л. В. (2012). Семантика, структура і стилістичні особливості чоловічого антропонімікону в романі Михайла Стельмаха «Правда і кривда». М.П.Стельмах і сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 153–160.

Шкляр, В. (2015). Чорний ворон. Залишенець: роман. Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля».

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07