ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.13

Ключові слова:

мова, мовна особистість, вербальне довкілля, професійна підготовка вчителя, учитель початкових класів

Анотація

У статті досліджено процес формування мовної особистості в умовах професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. З’ясовано, що мовна особистість – це поєднання в особі мовця його мовної компетенції та мовленнєвої діяльності, прагнення до творчого самовираження, вільного, автоматичного здійснення різнобічної мовної поведінки. Їй притаманне розуміння суспільних функцій мови, постійне збагачення активного словника, свідоме засвоєння граматичної будови, фонетичних, ритмо-мелодійних особливостей української мови, усвідомлення мови як фундаментальної субстанції в системі культурних цінностей людини та суспільства. Доведено, що екзистенція мовної особистості реалізується передовсім через вербальну діяльність.

Посилання

Бацевич, Ф. С. (2009). Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ : ВЦ «Академія».

Біленко, Т. (2003). Феномен слова в українських реаліях (філософський аспект): монографія. Київ : Знання України.

Бородіна, Н., Каленюк, С. (2015). Формування мовної особистості учнів як провідне завдання мовної освіти. Studia methodologica. 41, 79–83.

Вашуленко, М. (2001). Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання. Початкова школа. 1, 11–14.

Гриджук, О. Є. (2016). Мовна особистість як актуальний об’єкт дослідження в сучасній лінгводидактиці. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. IV (42), 87. 24–27.

Рікер, Поль (2002). Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість. Київ : Дух і літера. 2002.

Струганець, Л. В. (2019). Розвиток поняттєво-категорійного апарату культури мови. У просторі культури мови і стилю. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. 95–104.

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів (2001) / За ред. С. Я. Єрмоленко. Київ : Либідь.

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього (2020): збірник матеріалів XХІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і студентів. Харків : Право.

Сухомлинський, В.О. (1977). Вибрані твори. Київ : Радянська школа. 1977.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07