ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНОГО ТА АКЦІОНАЛЬНОГО ФРЕЙМІВ КОНЦЕПТУ ЖИТТЯ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ ЕПІСТОЛЯРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.16

Ключові слова:

концепт ЖИТТЯ, акціональний фрейм, предметний фрейм, когнітивна лінгвістика, фреймове моделювання, фразеологічна одиниця

Анотація

У статті досліджено на матеріалі фразеологічного наповнення епістолярної спадщини Лесі Українки концепт ЖИТТЯ як феномен мовної картини світу письменниці з окресленням його кореляції з етнічним світосприйняттям. З’ясовано, що концепт ЖИТТЯ містить у собі декілька базових фреймів: предметний та акціональний. Перший з них розкривається квалітативною, квантитативною та часопросторовою моделями, а другий відображає варіативну роль ЖИТТЯ як агенса та пацієнса, що формує взаємозумовлені інтенції ЖИТТЯ та розвитку, реалізації ЛЮДИНИ. Наповнення епістолярії фразеологізмами антропонімного, зоонімного характерів системи міфопростору, біблійного походження, авторськими варіаціями репрезентує реляцію індивідуально-авторської системи світосприйняття з християнською та етнічно скерованою, що простежується в імпліцитній образній канві ФО (хрест; шлях, ґрунт, хата).

Посилання

Голубовська, І. О., Корольов, І. Р. (2011). Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: курс лекцій. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».

Жаботинська, С. А. (1999). Концептуальний аналіз: типи фреймів. Вісник Черкаського університету. Сер.: Філологічні науки. 11, 12–25.

Етимологічний словник української мови (1982): в 7 т. Київ: Наукова думка, Т. 2.: Д–К / Укл.: Н. С. Родзевич та ін. Леся Українка (1978). Зібрання творів: у 12 т. Київ: Наукова думка. Т. 9; Т. 10: Листи (1876–1897).

Словник української мови (1971): в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні; редкол : І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наукова думка. Т. 2: Г–Ж / ред. тому: П. П. Доценко, Л. А. Юрчук.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07