Збірник «Рідне слово в етнокультурному вимірі» – це рецензоване фахове видання (категорія Б).

Засновник: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Видання засновано 2007 року як збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Рідне слово в етнокультурному вимірі». З 2013 року – збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1190 від 11.04.2024 року.

Збірник занесено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 р. (додаток 4) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resource index, Index Copernicus.

Спеціальність: 035 Філологія.

ISSN: 2411-4758 (Print), 2518-1602 (Online)

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність: 1 раз на рік.

Збірник створено з метою публікації наукових статей, що розкривають засади й проблеми етнологічних студій сучасного мовознавства, інтерпретують слово як засіб мистецького відображення етносвіту, досліджують соціокультурний аспект становлення мовної особистості.

Поточний номер

№ 9 (2024): Рідне слово в етнокультурному вимірі
Переглянути всі випуски