https://nishma.org.br/wp-content/-/link-alternatif-qq288/http://ojslib3.buu.in.th/public/journals/23/agen-judi-qq288/https://rjae.ru/-/link-alternatif-qq288-terbaru/

Порядок рецензування статей

Подану до друку статтю у видання «Рідне слово в етнокультурному вимірі» редколегія скеровує на рецензування двом незалежним рецензентам, які враховують:

оформлення статті (наявність відповідних структурних елементів, правильність подання списку літератури, дотримання технічних вимог);
якість статті (посилання на праці провідних науковців у досліджуваній галузі, ґрунтовність джерельної бази, ступінь підтвердженості теоретичних положень фактичними даними).

Дві позитивні рецензії – підстава для публікування статті у збірнику. Якщо одна чи дві рецензії негативні, то рішення щодо відхилення чи публікації статті приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

За наявності певних розбіжностей (конфлікт інтересів) рішення щодо відхилення чи опублікування статті також приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

Критерії відхилення статей:

1) стаття не відповідає профілю збірника;

2) стаття не відповідає задекларованим вимогам;

3) стаття не розкриває поставлену мету дослідження.