ЛЕКСИКА ПОХОВАЛЬНОГО Й РОДИЛЬНОГО ОБРЯДІВ У СЛОВНИКУ «ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕМІКА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ МОВІ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.1

Ключові слова:

обрядова лексика, лексика поховального обряду, лексика родильного обряду, діалектизм, словник, лексикографічне опрацювання

Анотація

У статті висвітлена лексика поховального та родильного обрядів, лексикографічно опрацьованих у словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Предметом аналізу стала низка гуцульських діалектних слів у ділянці поховальних і родильних обрядодійств. Дослідження встановило, що лексикографічна інтерпретація лексики поховального й родильного обрядів дає змогу моделювати гуцульську мовну картину світу в окресленому сегменті, глибше з’ясувати особливості світобачення та світовідчуття горян.

Посилання

Бігусяк, М. (1997). З лексики родильного обряду у гуцульських говірках. Український діалектологічний збірник : Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової. Київ : Довіра, 293–301.

Гримашевич, Г. (2012). Родильний обряд Житомирщини: структура, номінація, функціонування. Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). Вип. 16, 283–288.

Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : у 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук (Т.1. 2019; Т.2. 2020). Івано-Франківськ : Місто НВ.

Ґрещук, В. (2021–2022). Обрядова весільна лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». № 18-19. Івано-Франківськ, 50–59.

Ґрещук, В., Ґрещук, В. (2018). Мовна картина світу гуцулів крізь призму художньої мови. Полонина. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 28–38. DOI: 10.2419/2411–4758.2018.140897

Жвава, О. А. (2008). Лексика родильного обряду у говірках наддністрянсько-подільського суміжжя. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філологічні науки. Вип. 16. Т.1. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 118–127.

Жвава, О. А. (2009). Лексика поховального обряду у говірках наддністрянсько-буковинсько-подільського суміжжя. Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. Вип. 27. Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, 135–140.

Коваленко, Н. (2009). Номінація обряду поховання в західноподільських і суміжних говірках. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХІ–ХХІІ, 52–54

Конобродська, В. (2007). Поліський поховальний і поминальні обряди. Етнолінгвістичні студії. Житомир : Полісся.

Кононенко, В. (2008). Мова у контексті культури. Київ, Івано-Франківськ : Плай.

Тищенко, Т. М. (2017). Способи номінації в тематичній групі родильного обряду в східноподільських говірках. Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 43. Кам'янець-Подільський : Аксіома, 286–20.

Хомчак, Л. М. (2007). Проблеми дослідження родильно-обрядової лексики в надсянських говірках. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць, 145–152.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07