ЛІНГВО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УКРАЇНУ В ІНОЗЕМНИХ ЗМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.6

Ключові слова:

інформаційні новини, газетні публікації, зіставний метод аналізу, лінгво-семантичний метод аналізу, іноземні ЗМІ

Анотація

У статті проаналізовано специфіку висвітлення інформації про Україну в іноземних ЗМІ. Мета дослідження – порівняти публікації щодо висвітлення українського питання у зарубіжних новинах; проаналізувати вплив медіаінформації на формування думки читачів. Застосовано лінгво- семантичний і зіставний методи аналізу повідомлень про Україну в іноземних ЗМІ. Доведено, що інформаційні новини та газетні статті є одними з найкращих джерел відомостей, які формують думку соціуму. Для опрацювання обрано статті Чімяо Фана «Ukraine’s Health System: Time for Change» та Джонатана Біла «Ukraine war: Inside the fight for the last streets of Bakhmut». На основі зіставного аналізу з’ясовано, що написані під час російсько-української війни публікації закордонних ЗМІ часто демонструють контрастні погляди на проблему. Вони не завжди адекватно висвітлюють актуальну в Україні з 2014 року тему воєнного протистояння. Зіставлення статей іноземних масмедіа, написаних у різні роки й об’єднаних однією тематикою, уможливлює простежити зміну поглядів її авторів на події російсько-української війни до і після лютого 2022 року. Доведено полярність змісту багатьох інформаційних новин, які з протилежних позицій висвітлюють те чи те питання. За допомогою лінгво-семантичного методу аналізу обґрунтовано сутність імпліцитного й експліцитного змісту публікацій, доведено, що як прихована, так і очевидна інформація зарубіжних ЗМІ не завжди є об’єктивною, хоч і характеризується тенденціями до формування позитивного іміджу України.

Посилання

Альбота, С. (2023). Наслідки війни у соціальній мережі Reddit: лінгвосемантичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, Вип. 59, т. 1., 9–12. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2023.59.1.2

Андрусечко, П. (2022, 10 травня). Jak dziennikarze i media relacjonują wojnę w Ukrainie. https://pl.naszwybir.pl/media-i-wojna-w-ukrainie/

Дьюї, К. (2016, 16 червня). 6 in 10 of you will share this link without reading it, a new, depressing study says. https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/06/16/six-in-10-of-you-will-share-this-linkwithout-reading-it-according-to-a-new-and-depressing-study//

Фан, Ч. (2015, 6 квітня) Ukraine’s Health System: Time for Change. https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2015/04/06/ukraines-healthsystem-time-for-change.

Біл, Дж. (2023, 10 травня) Ukraine war: Inside the fight for the last streets of Bakhmut. https://www.bbc.com/news/world-europe-65533192

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07