ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІМЕННИКА МУДРІСТЬ: КОРПУСНОБАЗОВАНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.7

Ключові слова:

колокація, корпусна лінгвістика, діахронічне дослідження, іменник, іменникова сполука, МУДРІСТЬ

Анотація

Стаття спрямована на вивчення специфіки вживання іменника WISDOM (МУДРІСТЬ) в англійській мові у діахронії з використанням корпусного підходу. Дослідження охоплює два періоди часу, 1990–1994 та 2015–2019 роки, з використанням Corpus of Contemporary American English. У статті проаналізовано іменник WISDOM і колокації, які він утворює, та з’ясовано, що частотність його використання скоротилася у період з 2015 по 2019 роки, однак деякі колокації проявили протилежну тенденцію. Стаття акцентує увагу на важливості корпусного підходу у мовознавчих дослідженнях.

Посилання

Жуковська, В. В. (2020). Лінгвістичний корпус як новітній інформаційно-дослідницький інструментарій сучасного мовознавства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 31(70). 3, 1, 113–119.

Ковбасюк, Л. А. (2017). Корпусна лінгвістика та германістика: Теоретичні засади і перспективи. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. (1), 9–14.

Definition of WISDOM. (б. д.). Merriam-Webster: America’s Most Trusted Dictionary. URL: https://www.merriamwebster.com/dictionary/wisdom.

English-Corpora: COCA. (б. д.). English Corpora: most widely used online corpora. Billions of words of data: free online access. URL: https://www.english-corpora.org/coca/.

Nouns. (б. д.). Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/nouns_2.

Wisdom. (б. д.). Collins COBUILD Advanced Learner’s English. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wisdom.

Wisdom | meaning of wisdom in longman dictionary of contemporary english | LDOCE. (б. д.). Longman Dictionary of Contemporary English | LDOCE. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/wisdom.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07