КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.9

Ключові слова:

молодші школярі, мислення, критичне мислення, характеристики критичного мислення, особливості критичного мислення

Анотація

У статті розглянуто проблему переорієнтації освітнього процесу початкової школи на забезпечення ефективних умов для розвитку критичного мислення школярів. Доведено необхідність порівняння та узагальнення відомих теорій критичного мислення, визначення змісту критичного мислення та його особливостей. Уточнено сутність поняття «мислення». Виявлено, що одним із його видів є критичне мислення. Розкрито значення критичного мислення в житті людини. Визначено характеристики, які впливають на формування критичного мислення. Виокремлено підходи до організації освітнього процесу, які уможливлюють розвиток навичок критичного мислення. Визначено певні умови, які можуть заохочувати та стимулювати критичне мислення в учнів.

Посилання

Бєлкіна, О. В. (2014). Критичне мислення учнів початкових класів. Практична психологія та соціальна робота. 5, 37–44.

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5a8/de2/5e1/5a8de25e1504c877583228.doc

Мошковська, Г. (2016). Використання технології критичного мислення з метою формування ключових компетентностей учнів. Нова педагогічна думка. 4 (88), 94–97.

Концепція Нової української школи. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf.

Пометун, О., Сущенко, І. Путівник з розвитку критичного мислення в учнів початкової школи: метод. посіб. для вчителів. Київ, 2017. 96 с.

Пометун, О. І., Пилипчатіна, Л.М., Сущенко, І.М., Баранова, І.О. (2010). Основи критичного мислення: навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітньої школи. Тернопіль, 2010. 216 с.

Чуба, О. (2013). Формування критичного мислення як психолого-педагогічна проблема сучасності. Педагогіка і психологія професійної освіти. 3, 202–208.

Bloom, B.S. (1994). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I, cognitive domain. New York : Longman, 1994. 112 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07