МЕНТАЛЬНО-АКСІОЛОГІЧНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ОБРАЗУ МАТЕРІ В МОВОТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.17

Ключові слова:

мовообраз, лінгвофеномен, символ, концепт, лінгвопоетика, мовомислення, асоціат, мовотворчість, матерецентризм, мовосвідомість, сема

Анотація

У статті в лінгвостилістичному аспекті відрефлексовано експлікацію образу матері в мовотворчості українських поетів-шістдесятників І. Драча, Ліни Костенко, М. Вінграновського; зазначено, що у внутрішню форму імпліковані ментальні праглибини, простежено рецептивні стереотипи та ідіостильові особливості, що формують своєрідний матерецентризм авторського мовомислення (планетарність, позачасовість, позавимірність). Зроблено узагальнення, що ментально-аксіологічний лінгвофеномен образу матері найбільш універсально втілено в поезіях І. Драча, Ліни Костенко, М. Вінграновського.

Посилання

Вінграновський, М.С. (2004). Вибрані твори: у 3 т. Т. 1: поезії. Тернопіль: Богдан. 400 с.

Дзюба, І. (2016). Гармонія крізь тугу дисонансів. Київ: Либідь. 584 с.

Дзюба, І. (1986). Передмова. М. Вінграновський. Вибрані твори. Київ: Дніпро. 5–15.

Дзюба, І. (2007). Народжуй себе допоки світу. Передмова. Іван Драч. Берло: книга поезій. Київ: Грамота. 5–26.

Драч, І. (2007). Берло: книга поезій. Київ: Грамота. 912 с.

Жайворонок, В.В. (2006). Знаки української етнокультури: словник-довідник. Київ: НАН України, Інститут мовознавства ім. О. Потебні. 703 с.

Енциклопедичний словник символів культури України (2015) / За заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М. 912 с.

Єрмоленко, С. (2010). Висока естетика поетичного слова Ліни Костенко. Культура слова, 73, 6–15. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

Єрмоленко, С.Я. (2011). Весь у слові, як у сповиткові. Культура слова, 74, 6–13.

Ільницький, М. (1988). Чорнобильська мадонна. Літературна Україна, 8. Київ.

Клочек, Г.Д. (1987). Аналіз одного вірша. Мати сіяла сон Б. Олійника. Радянське літературознавство, 3, 37–42.

Костенко, Л. (1989). Вибране. Київ: Дніпро. 559 с.

Костенко, Л. (1998). Маруся Чурай. Поезії. Київ: Наукова думка. 7–147.

Костенко, Л. (1999). Берестечко: історичний роман. Київ: Український письменник. 157 с.

Костенко, Л. (2011). Мадонна Перехресть. Київ: Либідь. 112 с.

Костенко, Л. (2011). Річка Геракліта. Київ: Либідь. 288 с.

Культура української мови (1990): довідник / за ред. В.М. Русанівського. Київ: Либідь. 334 с.

Лещенко, Т.О. (1983). Стоїть на видноколі світла мати. Інтимна лірика Б. Олійника на уроці позакласного читання. Українська мова і література в школі, 25–32.

Марфіна, Ж. (2011). Я все віддам за одне недоспіване «мамо» (міфопоетика слова-образу мати у поезії Б. Олійника). Культура слова, 74, 22–27.

Маленко, О.О. (2010). Мовно-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну). Харків. 488 с.

Масенко, Л.Т. (1987). Слово в поезії Івана Драча. Українська мова і література в школі, 1, 32–33.

Мацько, Л. (2013). Мовна особистість А. Малишка як культурологічний феномен. Культура слова, 78, 7–11.

Мех, Н. (2013). Пісня, що народ заколисала (образ пісні в поетичній мові А. Малишка. Культура слова, 78, 22–25.

Симоненко, В. (2011). Зажинок. Черкаси: Брама-Україна. 536 с.

Ставицька, Л. (1990). Серцем вистраждане слово. Мовознавство, 6, 23–32.

Стецик, М.С., Тяжкун, Т.Ю., Стецик, А.В. (2022). Матерецентризм поетичного мовомислення Андрія Малишка та Бориса Олійника. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 8, 78–82.

Тарнашинська, Л. (2010). Художній час як категорія індивідуального «Я». Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: історико-літературний та поетикальний аспекти. Київ: Смолоскип. 632 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07