ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ДЗЕРКАЛІ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.18

Ключові слова:

лексико-семантичне поле «ВІЙНА», словотворення, морфонологічна операція, морфологічний, лексико-синтаксичний та лексико-семантичний способи словотворення

Анотація

У статті йдеться про зміни у структурі сучасного лексикону, детерміновані реаліями російсько-української війни. Наголошено на провідних функціях словотворення в лексико-семантичному полі «ВІЙНА» – номінаційній та оцінній: з одного боку, деривати номінують нові для суспільства поняття, а з іншого – передають ставлення мовців як до них, так і до вже відомих. Показано, що мова в ділянці словотворення зберігає свої провідні тенденції: до процесів найменування реалій війни вона найактивніше долучає механізми морфологічного словотворення. Продемонстровано також дієвість морфонологічних операцій у творенні похідних різного частиномовного статусу.

Посилання

Вітюк, І., Кухарьонок, С. Неологізми російсько-української війни. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/158.pdf.

Заскалета, В.П. (2017). Події новітньої історії України в дзеркалі мови вебкоментарів (на матеріалі коментувань публікацій у соціальних мережах). Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія. Педагогіка. Психологія», 35, 188–195. URL: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/1291/zaskaleta4.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Карпіловська, Є.А. (2022). Актуальні аспекти вивчення українського словотворення. 09.03. URL: https://www.youtube.com/watch?v=V6VvZnBnsCs.

Карпіловська, Є.А., Кислюк, Л.П., Клименко, Н.Ф., Критська, В.І., Пуздирєва, Т.К., Романюк, Ю.В. (2013). Активні ресурси української номінації: Ідеографічний словник нової лексики. Київ: ТОВ «КММ».

Карпіловська, Є.А., Кислюк, Л.П., Клименко, Н.Ф., Критська, В.І., Пуздирєва, Т.К., Романюк, Ю.В. (2017). Вплив суспільних змін на розвиток української мови: монографія. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго.

Кислюк, Л.П. (2017). Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

Клименко, А., Кучер, М. (2022). Нова мова російсько-української війни. Медіакритика. 04.06. URL: https://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/nova-mova-rosiysko-ukrayinskoyi-viyny.html.

Клименко, Н.Ф., Карпіловська, Є.А., Кислюк, Л.П. (2008). Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: монографія. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго.

Коник, А. (2019). Російсько-український конфлікт у дзеркалі ЗМІ: війна в пам’яті та війни пам’ятей. Вісник Львівського університету. Серія «Журналістика», 45, 4–51. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/9983.

Кремінь, Т. (2022). Новітні сленгізми-неологізми – мовне віддзеркалення війни. Укрінформ. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3490258-novitni-slengizmineologizmi-movne-viddzerkalenna-vijni.html.

Нелюба, А., Редько, Є. (2017). Лексико-словотвірні інновації (2015–2016). Словник / заг. ред. А. Нелюби. Харків: Харківське історико-філологічне товариство.

Печерський, А. (2022). Чорнобаїти і відукраїнити: сленг війни шириться світом. АрміяINFORM. 22. 06. URL: https://armyinform.com.ua/2022/06/24/chornobayity-i-vidukrayinyty-sleng-vijny-shyrytsya-svitom/.

Стишов, О. (2022). Особливості словотворення складних оказіоналізмів у сучасній українській мові. Лінгвістичні студії, 43, 41–52.

Сосюр, Ф. де. (1998). Курс загальної лінгвістики. Київ: Основи. Словотвір сучасної української літературної мови. (1979). Київ: Наукова думка.

Тараненко, О.О. (2015). Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ — ХХІ ст.): монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

Шевчук, Л.В. (2022). Словотвірна контамінація як вияв лінгвокреативності на феномен війни (на матеріалі медіатекстів). Записки з українського мовознавства, 29, 172–185. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/33750/1/172-185.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07