НАГОЛОШУВАННЯ СУФІКСАЛЬНИХ ТА СУФІКСАЛЬНО-ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ПЕРШОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.12

Ключові слова:

акцентування, акцентний тип, наголошування дієслів, суфіксальні, префіксально-суфіксальні дієслова, акцентна норма

Анотація

У статті проаналізовано закономірності й акцентуаційні особливості дієслів першого структурного класу із суфіксами -ува- (-юва-) у поезії Василя Симоненка. З’ясовано, що суфіксальні та суфіксально-префіксальні дієслова з суфіксом -ува-(-юва-) складають два акцентні типи: К – кореневий та РС – рухомий у межах суфікса. Переважає акцентний тип РС. Акцентний тип РС у поезії Василя Симоненка представлений значною кількістю дієслів і відповідає сучасному літературному наголошуванню. Однаково репрезентовані дієслова рухомо-суфіксального типу як суфіксальні, так і префіксально-суфіксальні, серед них – незначна кількість запозичених вербативів. Префіксально-суфіксальні утворення акцентного типу РС у поетичних текстах мають такі самі наголоси, як і їхні безпрефіксні кореляти. На сучасному етапі розвитку мови дієслова з суфіксом -ува, (-юва) є найпродуктивнішим класом слів, що творяться в основному від іншомовних іменників. Вербативів акцентного типу К із суфіксом -ува- (-юва-) зафіксовано значно менше, переважають префіксально-суфіксальні дієслівні форми, які утворені за допомогою різних префіксів, в основному – це дієслівні форми недоконаного виду. Декілька суфіксальних дієслів із суфіксом -ува- (-юва-) засвідчено з кореневим наголосом. Загальні тенденції наголосової літературної норми зберігаються у поетичному мовленні Василя Симоненка. Поезія впливає на закріплення наголосу, формування літературної акцентної норми.

Посилання

Винницький, В. М. (2002). Деякі теоретичні питання акцентології. Мовознавство. 5, 4–25.

Винницький, В. М. (2002). Українська акцентна система: становлення, розвиток. Львів: Бібльос.

Задорожний, В. Б. (2005). Незавершені процеси акцентних перетворень у групі дієслів. Мовознавство. 2, 59–68.

Русанівський, В. М. (1971). Структура українського дієслова Київ: Наукова думка.

Симоненко, В. А. (2004). Твори: У 2 т. – Т. 1: Поезії. Казки. Байки. З неопублікованого. Проза. Літературні статті. Сторінки щоденника. Листи Черкаси: Брама-Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07